KL Lirik » J » Jawa Tengah/JaTeng » Sinom

Lirik Lagu


Sinom

Jawa Tengah/JaTeng

Amenangi jaman edan
ewuh aja ing pambudi
melu edan ora tahan
jen tan melu anglakoni
boya kaduman melik kaliren
wekasanipun dilalah karsa Allah
begjane kang lali
luwih begja kang engling lan waspada


More Jawa Tengah/JaTeng
Lirik lagu salah?
Koreksi di sini
 

Lyrics Sitemap