The Banana Boat Song (day-o)Day-o, day-ay-ay-o
Daylight come and he wan' go home
Day, he say day, he say day, he say day, he say day, he say day-ay-ay-o
Daylight come and he wan' go home

Work all night on a drink a'rum
(Daylight come and he wan' go home)
Stack banana till thee morning come
(Daylight come and he wan' go home)

Come, Mr. Tally Mon, tally me banana
(Daylight come and he wan' go home)
Come, Mr. Tally Mon, tally me banana
(Daylight come and he wan' go home)

It's six foot, seven foot, eight foot, BUNCH!
(Daylight come and he wan' go home)
Six foot, seven foot, eight foot, BUNCH!
(Daylight come and he wan' go home)

Day, he say day-ay-ay-o
(Daylight come and he wan' go home)
Day, he say day, he say day, he say day, <FADE> he say day, he say day
<NORMAL VOLUME>
(Daylight come and he wan' go home)

A beautiful bunch a'ripe banana
(Daylight come and he wan' go home)
Hide thee deadly black tarantula
(Daylight come and he wan' go home)

It's six foot, seven foot, eight foot, BUNCH!
(Daylight come and he wan' go home)
Six foot, seven foot, eight foot, BUNCH!
(Daylight come and he wan' go home)

Day, he say day-ay-ay-o
(Daylight come and he wan' go home)
Day, he say day, he say day, he say day, <FADE> he say day, he say day
<NORMAL VOLUME>
(Daylight come and he wan' go home)

Come, Mr. Tally Mon, tally me banana
(Daylight come and he wan' go home)
Come, Mr. Tally Mon, tally me banana
(Daylight come and he wan' go home)

Day-o, day-ay-ay-o
(Daylight come and he wan' go home)
Day, he say day, he say day, he say day, he say day, he say day-ay-ay-o
(Daylight come and he wan' go home)

BELUM PUNYA TIKET KONSER BON JOVI? SEGERA MELUNCUR KE SINI!