Topi Saya BundarTopi saya bundar.Bundar topi saya.
Kalau tidak bundar,bukan topi saya!