Taman Kanak-KanakTaman yang paling indahhanya taman kamiTaman yang paling indahhanya taman kami
Tempat bermainberteman banyakitulah taman kamitaman kanak-kanak