HOME » LIRIK LAGU » J » JAY CHOW » LIRIK LAGU JAY CHOW

Hair Like Snow (Fa Ru Xue)
oleh: Jay Chowlang ya yueyi ren qiao cuiwo ju beiyin jin le feng xueshi shui da fan qian shi guire chen ai shi feiyuan zi jueji fan lun huini suo meiku hong yan huan bu huizong ran qing shi yi jing cheng huiwo ai bu mie
fan hua ru san qian dong liu shuiwo zhi qu yi piao ai liao jiezhi lian ni hua shen de die
ni fa ru xueqi mei le li biewo fen xiang gan dong le shuiyao ming yuerang hui yi jiao jieai zai yue guang xia wan meini fa ru xuefen fei le yan leiwo deng dai cang lao le shuihong chen zuiwei xun de sui yuewo yong wu huike yong shi ai ni de bei
la er lala er lala er la er lala er lala er lala er la er ahtong jing ying wu xiezha ma weini re sa yejin sheng wo ba jiu feng pei

Translated Version:
"Hair Like Snow"
The moon like a wolf's fangShe is languishedI raise my cupDrinking all the wind and snowWho overthrew the previous life cabinet?Provoking dust and gossipThe word formula of fateReincarnating a few timesYou frownCrying that your young beauty cannot be called backEven if the annuals of history have already become ashMy love won’t be extinguished
Flourishing like three thousand waters flowing eastI only take one ladle of love to understandOnly loving the butterfly you incarnated into
Your hair is like snowLeaving sadly but beautifullyWho is moved by my burning incense?Inviting the bright moonMaking memories clear and brightLove is perfected under the moonlightYour hair is like snowFluttering tearsWho has become old by my waiting?The mundane world is intoxicatedThe years of being slightly drunkenI use no regretsTo carve a stone tablet for my eternal love for you
La er laLa er laLa er la er laLa er laLa er laLa er la er ahThe bronze mirror reflects no evilsTie a ponytailIf you are wildThis lifetime I fill a wine cup to accompany you