Peuyeum BandungJawa Barat/JaBar
Di mana-mana di kampung di kota'tos kakoncaran duh nikmat rasaneSampeu asalna nu direka-rekanaon namina duh matak kabitaPeuyeum Bandung kamashur pangaos'teu luhur ku sadaya kagaleh sepuh jeung murang kalihMangga cobian ulah panasaranpeuyeum ti Bandung henteu sembarangan