HOME » LIRIK LAGU » D » DOEL SUMBANG » LIRIK LAGU DOEL SUMBANG

Sisi Laut PangandaranHarita basa usum halodo panjangCalik paduduaanDina samak salambarHmmm.. saksina bulan anu sapotongHmmm.. saksina bentang anu baranangAya kasono aya katresnaAya kadeudeuh aya kanyaahNgabagi rasa bungah jeung bagja duaanAya kasono aya katresnaAya kadeudeuh aya kanyaahNgabagi rasa bungah jeung bagja duaanSisi laut Pangandaran?Tina ati pada pada kedal jangjiUrang silih asuh silih asih silih jadiDeg ngadegkeun arti asih saenyanaDeg ngadegkeun arti deudeuh saenyanaUlah dugika rasa katresnaKerep ngagedur ukur amarahNu balukarna nuntun kana jalan salahUlah dugika rasa katresnaKerep ngagedur ukur amarahNu balukarna nuntun kana jalan salahSisi laut Pangandaran?Reup dicanggreud hate geus pageuh kabeungkeutSisi laut Pangandaran?Reup dicangkrem beuki rapet beuki deudeuhSisi laut Pangandaran?..