HOME » LIRIK LAGU » B » BLACK FLAG » LIRIK LAGU BLACK FLAG

I Can See YouI can see you You can see me I can hear you You can hear me I can feel you You can feel me I can see you You can see me I can hear you You can hear me I can feel you You can feel me Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back I can see you You can see me I can hear you You can hear me I can feel you You can feel me I can see you You can see me I can hear you You can hear me I can feel you You can feel me Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back I can see you You can see me I can hear you You can hear me I can feel you You can feel me I can see you You can see me I can hear you You can hear me I can feel you You can feel me Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back Don't Stab me in the back I can feel you Really, I can, Friend